HRF lyfter fram textning av sport när Dövidrotten firar 100 år på Stockholms Central

Mitt i Hörselveckan, den 17-18 oktober, är HRF med i en monter på Centralstationen i Stockholm, med en pigg 100-åring: Svenska Dövidrottsförbundet.
Vi uppmärksammar dövidrotten, och lyfter fram vikten av att öka direkttextningen av sportsändningar i tv. Här kan du träffa både kulturministern och HRFs förbundsordförande – och se hur SVTs direkttextare jobbar!

ZlatanZlatan
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) firar sina första 100 år med att bjuda in allmänheten till Stockholms Central för att träffa döva och hörselskadade, aktiva och ledare och få svar om allt möjligt som rör dövidrott.

Här kan besökare prova på att spela bordtennis utan att kunna höra bollarnas studs och omgivningen. Det finns även möjlighet att lära sig lite teckenspråk hos Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Idrottsklubben Hephata, världens äldsta dövidrottsklubb, informerar om sin verksamhet i Stockholm. Tommy Krångh, känd från Melodifestivalen, sjunger på teckenspråk 08.30 och 17.00 båda dagarna.

SVTs direkttextare på plats

I HRFs hörna sätter vi fokus på textning av sport i tv. På torsdag eftermiddag (från kl 12.15) finns det en direkttextare från SVT på plats, för att svara på frågor och visa hur det går till att direkttexta.

Vi visar också en liten film med sportögonblick vi minns, med och utan text, och informerar om text i tv – var det finns, varför det är viktigt med mera.

Kulturministern får fråga om direkttextning

I dag textas alltför få av tv:s sportsändningar. Vad tänker kulturministern göra åt det? Det blir en av frågorna när kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) frågas ut om dövidrott och tv:s sportsändningar klockan 12.15-12.30 på torsdagen.

För att kunna texta fler matcher, lopp och mästerskap behövs effektivare direkttextning, och det förutsätter tal-till-text-omvandling, vilket i sin tur kräver att det finns en svensk språkdatabas. I dag saknas detta. Regeringen lovade att inleda en sådan satsning, men inga medel har avsatts i budgetpropositionen.

Förbundsordförandena i de medverkande organisationerna – Svenska Dövidottsförbundet (SDI), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Idrottsklubben Hephata och Hörselskadades Riksförbund (HRF) – finns på scen i montern på fredagen för att berätta om sitt engagemang för dövidrotten och möjligheterna för döva och hörselskadade idrottare.

Faktablad om textning

Opinionsblad om dröjsmålet med nytt direkttextningssystem

HÅLLTIDER

Torsdag 17 oktober:

6.30: Montern öppnar

8.30: Tommy Krångh sjunger på teckenspråk

12.15-12.30: Utfrågning av kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) på scen, med förbundsordföranden från HRF, SDR och SDI.

12.15-ca 16.00: Direkttextare från SVT visar och svarar på frågor om direkttextning i HRFs del av montern.

17.00: Tommy Krångh sjunger på teckenspråk

Fredag 18 oktober:

6.30: Montern öppnar

8.30: Tommy Krångh sjunger på teckenspråk

12.15-12.30: Samtal på scen: Fyra organisationers förbundsordföranden om dövidrott och vikten av tillgänglig idrott.

17.00: Tommy Krångh sjunger på teckenspråk


I vårt kalendarium för Hörselveckan kan du se vad som händer dag för dag, län för län och ort för ort i hela Sverige. 

Annonser